Νέα

21 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης για το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα»!
  Το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ιατρική της Άθλησης στον 21ο Αιώνα» Μοριοδοτείται με 21 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).
Read more.