Ομιλητές

Adamantios Arampatzis, Καθηγητής Προπονητικής & Κινησιολογίας, Humboldt University, Berlin, Germany Vasilis Baltzopoulos, Καθηγητής Βιομηχανικής, Υπεύθυνος Research Institute for Sport and Exercise Sciences, John Moores University, Liverpool, UK George Godolias, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, St. Anna Hospital Herne, Germany/ Υπεύθυνος Υγειονομικής Υποστήριξης Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, Καθηγητής Αθλητιατρικής, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
Michael Papadakis, Καρδιολόγος, Lecturer of CRY Sports Cardiology Clinic, St. George’s Hospital, London, UK Luis Serratosa, Αθλητίατρος, Hospital Quiron Madrid, τ. Ιατρός Ποδοσφαιρικής Ομάδας Real Madrid, Spain Sanjay Sharma, Καρδιολόγος, Καθηγητής και Διευθυντής Sports Cardiology Unit, St. George’s Hospital, London, UK
Nick Stergiou, Assistant Dean & Community Research Chair, Division of Biomechanics & Research Development Director, University of Nebraska, USA